Truyện Âm Dương Môn (Vô Say)

Âm Dương Môn

Âm Dương Môn

Tác giả:
Vô Say
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: 80 năm trước
Mới nhất:
Chương 265: Kết cục (1 tháng trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 12 người đánh giá
Đoán mệnh tại sao người mù chiếm đa số, Đào mộ vì sao hiếm có giàu có, bắt quỷ vì sao tiêu vong với bỏ mạng. Huyền Môn bên trong, kết quả có cái nào không muốn người biết bí mật cấm kỵ, ở Vô Say lực bút mang ngươi đi vào quỷ bí kỳ thần Linh Dị thế giới !
Truyện đã full.