Yêu Linh Cuồng Triều

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Yêu Linh Cuồng Triều

Đánh giá

0
Đã có 0 người đánh giá

Màu đỏ yêu phong quét sạch thiên địa, yêu linh khôi phục, toàn cầu yêu biến.

Nếu ngươi trên đường nhìn thấy xinh đẹp muội tử cùng một con lợn đang chơi hôn hôn, xin đừng kỳ quái, bởi vì rất có thể đầu kia heo nguyên bản là nhân loại, phải nàng nam bồn bạn.

Nếu ngươi trên đường nhìn thấy một con sói cùng một con dê hài hòa lại thân mật đi tại một khối, cũng mời không nên kỳ quái, bởi vì bọn hắn trước đó khẳng định là nhân loại, thậm chí là lão phu lão thê.

...

Tại cái này toàn cầu yêu biến thời đại, xin không nên tùy tiện khi dễ người thành thật, bởi vì người thành thật mình cũng không rõ ràng, khi bọn hắn triệt để điên cuồng lên lúc, lại biến thành dạng gì quái vật.

Toàn cầu yêu biến, yêu vật đột kích, phía trước cao năng.

Ngươi, chuẩn bị xong chưa?