Xuyên Việt Đại Phong Thần

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Xuyên Việt Đại Phong Thần

Xuyên Việt Đại Phong Thần

Tác giả:
Mộc Tử Phù Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:, Đại Phá Diệt trọng sinh
Mới nhất:
Chương 644:, xảo trá: 5 cây 0 vạn năm linh dược! (3 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá

một cái biến dị Phong Thần Thế Giới!

Văn võ hai đường quật khởi, kỳ thế trùng thiên Tiên Phật hai đường vắt ngang, kỳ uy lăng thiên.

Văn võ tự cường, Tiên Phật tranh phong, mở chư thiên Phong Thần, định vạn tái khí vận!

Một trận thình lình xảy ra vũ trụ tai nạn cuốn tới, một tên Nhân tộc thanh niên tiếp nhận Khải Minh ánh sáng chỉ dẫn, một bức ầm ầm sóng dậy hình ảnh như vậy chậm rãi triển khai.

Đây là không giống nhau Phong Thần!

Xen giữa Phong Thần cùng các quân sự map khác như tam quốc , nhân vật tùy theo map mà được tiên hiệp hóa , đọc khá hay

map chính Phong Thần

đã qua map phụ ( theo tốc độ đọc của mình ) : Tam Quốc ( Quan Độ chi chiến ) , Chiến Quốc ( Trường Bình chi chiến ) , Kim Dung tổ hợp truyện Võ Lâm map

Lạc Tử xuất phẩm