Vạn Giới Thiên Đạo Group Chat

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Vạn Giới Thiên Đạo Group Chat

Vạn Giới Thiên Đạo Group Chat

Tác giả:
Thương Lão Sư Đích Kiếm Thần
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Vạn Giới Thiên Đạo Group!
Mới nhất:
Chương 360: Hủy Diệt Chi Thần (2 ). (1 tuần trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 28 người đánh giá

( B.faloo mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Vạn Giới Thiên Đạo Group Chat )
Giới thiệu chính kinh:
Nhân vật chính Lâm Thiên trở thành Vạn Giới Thiên Đạo nhóm chủ nhóm, dung nạp Chư Thiên Vạn Giới thiên đạo nhập.
Thần Điêu thiên đạo, Naruto thiên đạo, Tiên Kiếm thiên đạo, Hồng Hoang thiên đạo. . .
Vô số thiên đạo thành vì Thiên Đạo Group thành viên.
Dựa vào Thiên Đạo Group thiên đạo thành viên, Lâm Thiên từng bước một cường đại, trở thành hư không vô tận hỗn độn chúa tể!
Đến tận đây, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Giới thiệu thô tục:
Có một ngày, ta phát hiện được ta QQ bên trong có một cái Vạn Giới Thiên Đạo nhóm. Ta có thể mời thiên đạo vào group. Thần Điêu thiên đạo, Thiên Long thiên đạo, Naruto thiên đạo, One Piece thiên đạo, Đấu Phá thiên đạo, Già Thiên thiên đạo, Hồng Hoang thiên đạo. . . Vô số thiên đạo trở thành ta group thành viên! Không có việc gì, bọn hắn nói chuyện phiếm đánh cái rắm, có chuyện tìm chủ nhóm hỗ trợ, đương nhiên là cần phải bỏ ra thù lao! Thần Điêu thiên đạo: Chủ nhóm, không xong, Tiểu Long Nữ muốn bị điếm ô, xin giúp đỡ! Nếu không ta sẽ bị vô số oán niệm tách ra thiên đạo ý thức!

PS: Hơn 1580c và đang ra. Truyện yêu cầu, chưa test, thận trọng nhập hố.Truyện scan từ ảnh nên sẽ có sai sót, sẽ cố edit tốt nhất.
PS: định mệnh con tác, đổi tên 4 lần, h chả biết lấy tên truyện là gì và để tên trung là gì cho đúng.

CẦU VOTE 10*, CẦU LIKE + CẦU THÊM ĐÁNH GIÁ 100Đ CUỐI CHƯƠNG!!! THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU :)
+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://readslove.com/truyen-dang-boi/27446/

MisDax xuất phẩm, chắc chắn là hố!!!!