Vạn Giới Số Một Nhân Vật Phản Diện

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Vạn Giới Số Một Nhân Vật Phản Diện

Vạn Giới Số Một Nhân Vật Phản Diện

Tác giả:
Anh Hùng Ngận Tịch Mịch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01:. Ta đem nhân vật phản diện, nhân vật chính không có đường sống
Mới nhất:
Chương 480: Tranh đoạt bắt đầu (canh thứ hai) (5 ngày trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 15 người đánh giá

Tiêu Viêm: "Tiểu nhân vốn ở tại Ô Thản Thành một bên,

Trong nhà có phòng lại có cô nàng, sinh hoạt vui vô biên.

Ai ngờ kia Diệp Thiên Tú, hắn ngang ngược không nói đạo lý.

Cấu kết hệ thống mục vô thiên, chiếm ta phòng lớn đoạt ta cô nàng.

Ta Dược Lão cùng hắn đến trở mặt, bị hắn một côn đến đánh bẹt, đập dẹp"