Toàn Năng Bắt Quỷ Hệ Thống

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Toàn Năng Bắt Quỷ Hệ Thống

Toàn Năng Bắt Quỷ Hệ Thống

Tác giả:
Thiết Vũ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Buông ra nữ nhân kia
Mới nhất:
Chương 145: Thiếu chút nữa năm giết siêu thần (1 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 2 người đánh giá

Ngoài ý muốn đạt được Toàn Năng Bắt Quỷ hệ thống, La Lâm sinh hoạt trở nên không giống nhau. Hệ thống tự mang đuổi ma nhân, Cương Thi Vương thậm chí là dị năng giả thuộc tính. Từ đây, La Lâm quyền cúi chào Ngũ La Sát, chân đá đỉnh pháp sư, đánh tơi bời tam giới tà ám, cuồng ẩu lục đạo yêu ma

Khu Ma Nhân: Phù khắc ở tay, thiên hạ ta có;

Cương Thi Vương: Tam giới lục đạo, duy ta vĩnh sinh bất tử;

Dị năng giả: Ta là cuối cùng một cái X-MEN.