Toàn Cầu Cao Võ

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Toàn Cầu Cao Võ

Toàn Cầu Cao Võ

Tác giả:
Lão ưng cật tiểu kê
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kịch bản không đúng
Mới nhất:
Chương 596: Tông sư cảnh! (23 giờ trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 7 người đánh giá

Hôm nay đầu đề ——

"Đại Mã Tông sư đột phá cửu phẩm, chinh chiến toàn cầu!"

"Tiểu Mã Tông sư vấn đỉnh chí cao, quét ngang Âu Á!"

"Kiều bang chủ lại ra tay, hư hư thực thực cửu phẩm Đại tông sư cảnh!"

"Cổ thần bảo đao chưa lão, toàn cầu Tông sư bảng lại vào mười vị trí đầu!"

". . ."

Nhìn từng cái từng cái tin tức lóe lên, Phương Bình tâm thật mệt, kịch bản này không đúng vậy!