Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

Tác giả:
Thu Sương Lạc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Loạn thế!
Mới nhất:
Chương 261: Quang minh chính đại một trận chiến! (10 giờ trước)

Đánh giá

9
Đã có 5 người đánh giá

Tại thế gian, hắn sinh gặp loạn thế, lấy ba đầu con lừa lập nghiệp, dựa vào Vô Hạn Tiểu Binh hệ thống, chế tạo ra mạnh nhất thiết kỵ, quét ngang tứ phương.

Tại tiên giới, hắn thu tiểu yêu, hàng ma Binh, chế tạo ra cử thế vô song thượng cổ yêu kỵ, trở thành vô song bá chủ.

Hắn không phải người khác, chính là các ngươi ai cũng không quen biết nhân vật chính, Văn Hạo... . . . .

Chuyện quan trọng nói ba lần, câu chuyện này đơn thuần YY, câu chuyện này đơn thuần YY, không hợp lý địa phương hi vọng mọi người không cần phun tác giả...