Truyện Xuyên Không

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Siêu Cấp Khí Vận Quang Hoàn Hệ Thống

Xuyên qua Chân Vũ Đại Lục Tần Dũng, trở thành Vân Hải Tông một tên đệ tử tạp dịch, đồng thời phát hiện, chính mình...

Lưu Manh Gia Đinh Tại Hán Tống

Tiểu Gia Đinh, đại trí tuệ, du côn du côn hỏng, mỹ nữ yêu! Nói không hết trí tuệ, đường không hết vô sỉ, số...

Có Thể Xuyên Việt Tu Hành Giả

Tác giả bình bình đạm đạm kể chuyện xưa, chư vị thật vui vẻ nhìnCảnh giới: Luyện khí, Tiên Thiên, Nhập Đạo, Kim Đan, Nguyên...

Tối Cường Cuồng Bạo Thần Đế Hệ Thống

Nhất thời điểm chiều tối xuyên việt là hắc Dạ Đế quốc Thái Tử. Lại đạt được tối cường Thần Đế hệ thống. Mà lại...

Mang Theo Star Xông Mỹ Huyễn

✵✵TRUYỆN ĐÃ UP KỊP TÁC GIẢ. Captain America rất anh dũng? Star đại binh vài phút dạy ngươi làm người.Sắt thép chiến y rất sắc...

Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia 1.0 k

Xuyên qua rồi, cũng có một cái hệ thống, nhưng Lâm Phong áp lực lớn như núi.Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến: Lâm Phong khai sơn lập phái, thành lập trong lịch sử đệ nhất đại tông môn, Lâm Phong bản thân trở thành đệ...

Vô Tướng Tiến Hóa 2.3 k

☣☣TRUYỆN ĐÃ UP CHƯƠNG KỊP TÁC GIẢ. Tần Trường Phong, một cái nam nhân, mặt trắng. . . tâm đen! Bị mạnh mẽ dùng mười thế bình thường đổi lấy một cái cơ hội trở thành cường giả, tiến vào cuối cùng Thông Thiên Tháp,...

Văn Hóa Chinh Phục Dị Giới 894

Xuyên qua dị giới, lại phát hiện thế giới này từng bước tiến vào điện khí thời đại, ma pháp từ từ suy thoái, bị người quên đi, vì cứu vớt ma pháp giới, xuyên qua vì một người ma pháp gia tộc người thừa...

Vạn Giới Pháp Thần 961

“Bạn không có linh hồn, bạn là linh hồn, bạn có cơ thể” “Cái gì thuộc bản thể thì tồn tại mãi mãi, cái gì là thứ bên ngoài mà mình sở hữu thì sẽ bị hủy diệt theo thời gian.” Nghĩa là linh hồn...

Vó Ngựa Hạ Đoạn Thương 582

thời đại hắc ám nam nhân, không phải ở trên chiến trường chết trận, chính là ở hương dã nhẫn nại, có người xưng vương xưng bá, có người không có tiếng tăm gì, gót sắt nổ vang dưới không ai có thể không đếm...

Mới cập nhật