Truyện Trùng Sinh

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Chư Thiên Trọng Sinh

Nhất Đại Thiên Yêu, chiến Cửu Thiên Thần Vực đông đảo chí thượng cao thủ, cùng đương thời mạnh nhất Thần Minh 1 trận chiến,...

Lôi Thú Hóa Thần

Tại thế giới vạn tộc như rừng, yêu tộc như mây, một Lôi Thú nho nhỏ thuộc chủng tộc bét bảng trong giới yêu thú...

Tuyệt Thế Hồn Tôn

Thuật đạo Chí Tôn mượn xác hoàn hồn, trọng sinh vào phế vật thiếu niên Khương Vân thân, song tu thiên phú một buổi sáng...

Ẩn Cưới 99 Ngày: Thủ Tịch, Mời Dè Dặt

Trên mặt nổi, hắn là trung thành vì nước lạnh tình quân thiếu, trong tối, hắn là oai phong một cõi thần bí quân chủ....

Xích Long Thiên Tôn

Hư Thiên đệ nhất quỷ tài, tại luyện chế ra Xã Tắc Thần Khí về sau, bị tình cảm chân thành 'Yến Khuynh Thành' phản...

Đế Vương Ký 845

Cao Phúc Nguyên là thái tử của Tiên Thiên Đế Quốc , vào đêm trước khi nhậm lên ngôi , y bị bạn thân nhất của mình độc cho chết .500 năm sau , có một thiếu niên cũng tên Cao Phúc Nguyên từ một...

Đế Đạo Vô Song 950

Thái Cổ phá diệt , Thiên Địa đại biến , mở ra kỷ nguyên mới . Thịnh thế thời đại , thiên tài nhiều như cẩu . Cái gì tuyệt thế thiên tài , tuyệt thế thiên kiêu , nghìn năm yêu nghiệt . Cái...

Thần Long Chiến 2.7 k

Trăm năm trọng sinh, chỉ vì lại bước lên đỉnh phong, kiếm trảm Thương Khung, tìm về đã từng thuộc về mình truyền thuyết. Thiên hạ đệ nhất thánh trọng sinh trăm năm về sau, Tu Vô Thượng Thần Công, năm thước Thanh Phong vượt...

Chí Tôn Thần Ma 2.3 k

Thần Vũ Đại Lục , dương võ kính thần . Một đời thiên kiêu , Võ thánh trọng sinh . Thái nhất chân thủy , luyện thể nhập đạo . Quyền lay trời đất , chân đạp thiên kiêu . Tuyệt thế thiên đế ,...

Mới cập nhật