Truyện Trùng Sinh

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Chư Thiên Trọng Sinh

Nhất Đại Thiên Yêu, chiến Cửu Thiên Thần Vực đông đảo chí thượng cao thủ, cùng đương thời mạnh nhất Thần Minh 1 trận chiến,...

Lôi Thú Hóa Thần

Tại thế giới vạn tộc như rừng, yêu tộc như mây, một Lôi Thú nho nhỏ thuộc chủng tộc bét bảng trong giới yêu thú...

Tuyệt Thế Hồn Tôn

Thuật đạo Chí Tôn mượn xác hoàn hồn, trọng sinh vào phế vật thiếu niên Khương Vân thân, song tu thiên phú một buổi sáng...

Xích Long Thiên Tôn

Hư Thiên đệ nhất quỷ tài, tại luyện chế ra Xã Tắc Thần Khí về sau, bị tình cảm chân thành 'Yến Khuynh Thành' phản...

Đế Vương Ký

Cao Phúc Nguyên là thái tử của Tiên Thiên Đế Quốc , vào đêm trước khi nhậm lên ngôi , y bị bạn thân nhất...

Đế Đạo Vô Song 331

Thái Cổ phá diệt , Thiên Địa đại biến , mở ra kỷ nguyên mới . Thịnh thế thời đại , thiên tài nhiều như cẩu . Cái gì tuyệt thế thiên tài , tuyệt thế thiên kiêu , nghìn năm yêu nghiệt . Cái...

Thần Long Chiến 176

Trăm năm trọng sinh, chỉ vì lại bước lên đỉnh phong, kiếm trảm Thương Khung, tìm về đã từng thuộc về mình truyền thuyết. Thiên hạ đệ nhất thánh trọng sinh trăm năm về sau, Tu Vô Thượng Thần Công, năm thước Thanh Phong vượt...

Chí Tôn Thần Ma 219

Thần Vũ Đại Lục , dương võ kính thần . Một đời thiên kiêu , Võ thánh trọng sinh . Thái nhất chân thủy , luyện thể nhập đạo . Quyền lay trời đất , chân đạp thiên kiêu . Tuyệt thế thiên đế ,...

Hệ Thống Thánh Lười 202

Nội dung : Truyện nói về thanh niên siêng năng. Bỗng nhiên bị chết một cách lãng xẹt.vi thần siêng năng thấy thế ban cho anh một cuộc sống mới với ký ức xuyên qua đấu la đại lục + Một tinh thần lực gần...

Mới cập nhật