Truyện Tiên Hiệp

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Huyết Trùng Tiên Khung

Bầu trời có tiên, ta tất nấu chi! "Thần Thoại Thời Đại" Yến Thập Tam xuyên việt trăm vạn năm sau tu chân thời đại!...

Có Thể Xuyên Việt Tu Hành Giả

Tác giả bình bình đạm đạm kể chuyện xưa, chư vị thật vui vẻ nhìnCảnh giới: Luyện khí, Tiên Thiên, Nhập Đạo, Kim Đan, Nguyên...

Xuyên Việt Đại Phong Thần

một cái biến dị Phong Thần Thế Giới! Văn võ hai đường quật khởi, kỳ thế trùng thiên Tiên Phật hai đường vắt ngang, kỳ...

Nam Việt Đế Vương

Đế Long hiện, Huyền Thiên loạn, Thần Ma hàng, Nam Việt khởi!Câu sấm truyền được lưu truyền từ đời này qua đời khác của Nam...

Lôi Thú Hóa Thần

Tại thế giới vạn tộc như rừng, yêu tộc như mây, một Lôi Thú nho nhỏ thuộc chủng tộc bét bảng trong giới yêu thú...

Thái Cổ Chí Tôn Thần 1.4 k

Một hơi tạo hóa hỗn độn, chỉ một quyền tan biến trời cao.Thiếu niên trời cao không cố kỵ, truyền thừa mạnh nhất chí tôn sắp chết ngộ đạo Thập Phương Câu Diệt chi thuật, sáng lập một đoạn thay trời đổi đất truyền kỳ.Ta...

Chư Thiên Tối Cường Bộ Lạc 752

Một đám Nhân Tộc đại lão tại phía trước bàn lớn tiếng thảo luận. Lý Trần chống cằm nhìn bọn họ, sau đó có chút buồn ngủ ngáp một cái. "Bàn Cổ Đại Thần chết làm sao bây giờ?" Hắn chán đến chết gục ở...

Bình Thiên Sách 646

Bắc Ngụy cùng Nam Triều Lương hưng thịnh, lại chính vào toàn bộ thế giới thiên địa linh khí đều tại dần dần khô kiệt, chính là người tu hành thế giới trong điển tịch ghi lại mạt pháp linh kiệt đến, Lâm Ý là...

Đế Hoàng Tôn 613

Ngô Vương mở ra đại kỷ nguyên; Đinh Tiên Hoàng nhất thống thiên hạ; Lý Thái Tổ hùng tài đại lược; Hưng Đạo Vương binh pháp vô địch; Trần Nhân Tông anh minh thần võ; Thái Tổ Lê Lợi anh hùng cái thế; Nguyễn Ức...

Đô Thị Tối Cường Chúa Tể 3.5 k

Ngươi Binh vương trở về? Thân ngươi cỗ hệ thống? Ngươi Thần Đế trùng sinh... Các ngươi, trang bức có thể. Nhưng, chớ chọc ta! Vô hạn luân hồi kết thúc, Lăng Vũ thức tỉnh, lấy vô địch tư thái nghiền ép đô thị, băng...

Mới cập nhật