Truyện Quân Sự

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Lưu Manh Gia Đinh Tại Hán Tống

Tiểu Gia Đinh, đại trí tuệ, du côn du côn hỏng, mỹ nữ yêu! Nói không hết trí tuệ, đường không hết vô sỉ, số...

Xuyên Việt Đại Phong Thần

một cái biến dị Phong Thần Thế Giới! Văn võ hai đường quật khởi, kỳ thế trùng thiên Tiên Phật hai đường vắt ngang, kỳ...

Vó Ngựa Hạ Đoạn Thương

thời đại hắc ám nam nhân, không phải ở trên chiến trường chết trận, chính là ở hương dã nhẫn nại, có người xưng vương...

Cẩm Y Xuân Thu

An nhiên bất động như đại địa, yên tĩnh sâu lắng như bí mật ẩn tàng ! Dưới đất dấu quyển trục chợt hiện thế...

Đế Vương Ký

Cao Phúc Nguyên là thái tử của Tiên Thiên Đế Quốc , vào đêm trước khi nhậm lên ngôi , y bị bạn thân nhất...

Đảo Loạn Đại Việt 446

Người nước Nam sao có thể trơ mắt mà nhìn người Hán trà đạp lãnh thổ của ông, cha mình dùng bằng xương, máu của bản thân để giành lại độc lập được. Nguyện chết trên chiến trường, vì sự độc lập non sông, nước...

Tam Quốc Chi Triệu Hoán Xưng Hùng 2.6 k

【 bay lô tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Tam quốc chi triệu hoán xưng hùng 】 "Phu quân, mau tới bắt ta nha ~" Phàn Lê Hoa cao lãnh nữ vương, kiêu căng khinh người. "Phu quân, cái tư thế này...

Đế Quốc Bá Chủ 1.9 k

Thứ 3 Đế Quốc nguyên thủ vừa mới chết đi, nhân vật chính tu hú chiếm tổ chim khách thành mới nguyên thủ, thân phận thành nghi khiến hắn không thể không cẩn thận dè đặt, rộng lớn lý tưởng khiến hắn không thể không...

Tam Quốc Chi Chí Tôn Bá Chủ 2.4 k

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Tam Quốc Chi Chí Tôn Bá Chủ ) Lưu Hạo ngoài ý muốn vượt qua đến khói báo động cùng nổi lên Tam Quốc, biến thành Đại Hán Hoàng Thúc! Có Vô Thượng...

Đế Chế Đại Việt 981

Tiếp nối bộ "Nhẫn giả hệ thống". Franz sau khi thống nhất được hai đại lục ở Tử Lam tinh cầu đã trở về Trái Đất, nơi đây hắn gặp được Lạc Long Quân và đi tìm người để gánh trọng trách tìm con đường...

Mới cập nhật