Truyện Linh Dị

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Những Năm Đó Ta Làm Đạo Sĩ

Nhìn mấy chục chương đi, bản này tả chân rất không tồi, vô luận từ cố sự ý tưởng, hay lại là nội dung cốt...

Nơi Này Có Yêu Khí

Ngươi lật qua thế giới bí ẩn chưa có lời đáp không thu hoạch được gì . Ngươi chưa từ bỏ ý định , ở...

Mao Sơn thuật chi bắt quỷ người

Tối cao quá mức vi diệu pháp, hàng trăm vạn kiếp khó khăn gặp gỡ, Mao Sơn cấm thuật Sát Quỷ Lệnh. Nhân vật chính...

Đô Thị Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

Bản đại sư chày gỗ chấp tại tay, cái bô đừng bên hông, Thập Điện Diêm La, nghe ta hiệu lệnh; thiên hạ quỷ tà,...

Sát Thần Vĩnh Sinh

Lời cvt: truyện hay, main thông minh dùng não để chiến đấu. Truyện kể về khi nhân loại phát hiện các yếu tố về linh...

Siêu Cấp Âm Sai 1.5 k

B .Faloo Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Siêu cấp Âm Sai người bình thường Trần Phong ngẫu nhiên thu hoạch được siêu cấp Âm Sai hệ thống, tập được thần thông, trở thành trên thế giới duy nhất tại Dương Gian...

Quỷ Dị Trò Chơi Sát Nhân 1.0 k

''Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải ác ma lãnh khốc, hắn và mọi người cũng chỉ là những kẻ đáng thương bị vây hãm trong trò chơi máu lạnh này. Hắn vùng vẫy giữa thiện và ác, giữa bao nhiêu sinh mệnh, bao...

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân 18.2 k

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Diệp Thiếu Dương xông xáo đô thị, đấu với người, cùng quỷ đấu, cùng mị yêu mỹ hồ đấu. Tương tây Thi Vương, bất tử tà thần, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu. Nuôi tiểu quỷ nữ minh...

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y 1.1 k

Không giống nhau kinh tủng, không giống nhau huyền nghi. Chữ thập cắt, da người oa oa, làm súc đầu người, cốt thực bầm thây, người sống xác ướp, đây là một bộ bao quát cơ hồ sở hữu phạm tội nguyên tố kinh tâm...

Địa Sư Hậu Duệ 851

Ta là một tên Âm Dương Sư , cả đời gặp sự tình , thần bí mà không thể tưởng tượng . Bởi vì cái gọi là: Nghèo toán mệnh , giàu thắp hương , điên điên đảo ngược lại hỏi âm dương . Thần...

Mới cập nhật