Truyện Linh Dị

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Long Tà

Một khúc Long Tà toái thiên , dục trảm phong vân đoạt vạn giới!“Ngươi tên là gì?”“Trương Thiên, kiêu ngạo Trương, trời cao Thiên.”---------------*****---------------------Sách mới...

Những Năm Đó Ta Làm Đạo Sĩ

Nhìn mấy chục chương đi, bản này tả chân rất không tồi, vô luận từ cố sự ý tưởng, hay lại là nội dung cốt...

Mao Sơn thuật chi bắt quỷ người

Tối cao quá mức vi diệu pháp, hàng trăm vạn kiếp khó khăn gặp gỡ, Mao Sơn cấm thuật Sát Quỷ Lệnh. Nhân vật chính...

Đô Thị Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

Bản đại sư chày gỗ chấp tại tay, cái bô đừng bên hông, Thập Điện Diêm La, nghe ta hiệu lệnh; thiên hạ quỷ tà,...

Sát Thần Vĩnh Sinh

Lời cvt: truyện hay, main thông minh dùng não để chiến đấu. Truyện kể về khi nhân loại phát hiện các yếu tố về linh...

Siêu Cấp Âm Sai 280

B .Faloo Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Siêu cấp Âm Sai người bình thường Trần Phong ngẫu nhiên thu hoạch được siêu cấp Âm Sai hệ thống, tập được thần thông, trở thành trên thế giới duy nhất tại Dương Gian...

Quỷ Dị Trò Chơi Sát Nhân 191

''Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải ác ma lãnh khốc, hắn và mọi người cũng chỉ là những kẻ đáng thương bị vây hãm trong trò chơi máu lạnh này. Hắn vùng vẫy giữa thiện và ác, giữa bao nhiêu sinh mệnh, bao...

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân 291

Nội Dung Truyện : Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Số chương: 1041 chương Dịch: Rjnpenho Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp...

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y 87

Không giống nhau kinh tủng, không giống nhau huyền nghi. Chữ thập cắt, da người oa oa, làm súc đầu người, cốt thực bầm thây, người sống xác ướp, đây là một bộ bao quát cơ hồ sở hữu phạm tội nguyên tố kinh tâm...

Trùng quần Pháp Tắc 105

Tây Tư Đặc Mỗ, dịch âm từ system, phiên dịch thành tiếng Trung vì hệ thống. Không nói danh tự hắn, sau khi tỉnh lại trở thành một cái tên là Tây Tư Đặc Mỗ nhỏ châu chấu, nhảy lên có thể nhảy đến mấy...

Mới cập nhật