Truyện Lịch Sử

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Tam Quốc Chi Triệu Hoán Xưng Hùng

【 bay lô tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Tam quốc chi triệu hoán xưng hùng 】 "Phu quân, mau tới bắt...

Đế Quốc Bá Chủ

Thứ 3 Đế Quốc nguyên thủ vừa mới chết đi, nhân vật chính tu hú chiếm tổ chim khách thành mới nguyên thủ, thân phận...

Chuế Tế (Ở Rể)

Nhân vật chính của Ở Rể hay còn gọi Chuế Tế hưởng thụ nhân sinh, mọi việc đến đi tùy duyên, do đã trải qua...

Hàn Môn Kiêu Sĩ

Khi quân Kim gót sắt sắp đạp nát Hoàng Hà băng cứng, hắn đi vào cái này phồn hoa như Thanh Minh Thượng Hà Đồ...

Đế Tế

Đại Đường công chúa điêu ngoa ương ngạnh, cầm sủng mà kiêu, rõ ràng việc ác, thật là khiến người giận sôi, phò mã chi...

Chiến Quốc Chi Quân Sư Quật Khởi 964

Chuyển kiếp Chiến Quốc, thân ở chiến trường tiền tuyến. Ngay cả gà đều không từng giết Bạch Huy có ba cái lựa chọn, chém người, bị người chém, bất chiến bị Tần Luật chém. Như thế nào chạy thoát chém cùng bị chặt vận...

Trở Lại Tam Quốc Tay Súng Bắn Tỉa 2.4 k

Nhân vật chính là một tay bắn tỉa thiện xạ... trong một lần làm nhiệm vị bị cuốn vào một cơn lốc xoáy ....và anh ta được đưa về quá khứ của vài trăm năm trước đó là thời TAM QUỐC... Anh ta sẽ đầu...

Sử Kí Hoá Rồng 414

Tổ hợp truyện được viết theo một số trông tin truyền thuyết, kết hợp với huyền huyễn để xây dựng cốt truyện. Ngươi muốn có phép màu thiên biến vạn hoá, cứ bơi vào đây. Ngươi muốn có sức mạnh thông thiên đập thiên phá...

Đại Tần Đế Quốc Triệu Hoán Thiên Hạ 1.7 k

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm:Đại Tần Đế Quốc Chi Triệu Hoán Thiên Hạ ) Mang theo triệu hoán hệ thống trọng sinh Phù Tô trên người, khai sáng một cái không giống nhau Đại Tần đế quốc! Cùng...

Tam Quốc Chi Chiến Thần Nhập Thể 3.7 k

Triệu hoán thiên cổ mãnh tướng, thưởng ta sức mạnh vô thượng, quét ngang địch quân ngăn cản, sao phải sợ thiên quân vạn mã. Cưỡi ngựa giơ roi, thiết kích Long ngâm. Thu Tam Quốc mãnh tướng, ôm đồm người trong thiên hạ mới...

Mới cập nhật