Truyện Khoa Huyễn

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Xuyên Việt Từ Dragon Ball bắt đầu

Đây là một cái thông thường mọt game xuyên qua thành « Dragon Ball » bên trong Sôn Gôku cố sự . Mang theo bên...

Mang Theo Star Xông Mỹ Huyễn

Captain America rất anh dũng? Star đại binh vài phút dạy ngươi làm người.Sắt thép chiến y rất sắc bén? Các loại loại hình Star...

Hokage chi ngân sắc Ác Ma

(quyển sách đã đổi tên là « Hokage chi ngân sắc Vương Tọa » ) Đồng Nhân tiểu thuyết Lâm Phong mê xuyên qua Hokage...

Lôi Thú Hóa Thần

Tại thế giới vạn tộc như rừng, yêu tộc như mây, một Lôi Thú nho nhỏ thuộc chủng tộc bét bảng trong giới yêu thú...

Khủng Bố Phí Đằng

Đây là một khu nhà đầy rẫy vô tận khủng hoảng thần bí trường đại học, đồng thời nó lại gánh chịu vô hạn khả...

Xuyên Qua Ta Là Đại Phản Phái 2.2 k

Tần Cửu Ca xuyên qua…… Không đúng, này xuyên qua tư thế không đúng! Ta không phải phế sài vai chính, mà là vai ác cao phú soái? Hơn nữa là chính mình viết thư trung vai ác cao phú soái? Lại còn có đoạt...

Siêu Cấp Chế Tạo Nguyên Năng 4.3 k

Một lần ngoài ý muốn, Triệu Húc có được chế tạo các loại vật phẩm năng lực.Châu báu, Cổ Đổng, hàng mỹ nghệ đây đều là chút lòng thành.Tiên sinh, muốn có một cỗ độc nhất vô nhị xe thể thao sao? Tới tìm ta...

Vẫn Là Người Địa Cầu Tàn Nhẫn 1.2 k

Người qua đường Giáp: Nghe nói là Đại Thanh vong!Người qua đường Ất: Người ở bộ lạc nguyên thủy nào xuyên qua?Người qua đường Giáp: Ừm! Nghe nói là người ngoài hành tinh muốn chơi cùng server với chúng ta.Người qua đường Ất: Bà mẹ!...

Siêu Cấp Tiên Học Viện 3.1 k

Trong đô thị có dạng này một sở học viện, nó không dạy người Toán Lý Hóa, mà là dạy người Võ Công bí pháp, Thần công dị năng. Học viện lão sư cũng không phải bình thường lão sư, mà là bắt nguồn từ...

Thủ Vệ Vô Hạn Thế Giới 1.4 k

Trở thành đi về vô hạn thế giới cửa lớn thủ vệ giả, cuối cùng nhiệm vụ cư nhiên là đối kháng hai cái Chủ thần không gian Chủ thần? Điều này làm cho Hoàng Diệp rất có áp lực.Cái gì! ? Luân hồi giả...

Mới cập nhật