Truyện Đồng Nhân

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Mạnh Nhất Tôn Ngộ Không

【 b.faloo mạng tiếng Trung cấp độ A ký hợp đồng tác phẩm: Mạnh nhất Tôn Ngộ Không 】 ta gọi là Tôn Ngộ Không,...

Marvel Chi Thần Ma Hậu Duệ

【 B.faloo tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Marvel chi thần ma hậu duệ 】 Prince chết rồi bị một cái thần...

Đô Thị Pokemon Chi Siêu Năng Đế Vương

" bay lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Đô thị pokemon chi siêu năng đế vương " ngẫu gặp ngoài ý...

Minh Thần Nhị Thứ Nguyên

thu được Minh Thần truyền thừa, hàng lâm với nhị thứ nguyên, ta, chưởng khống sinh tử, hiện nay viết vấn đề nhi đồng, cái...

Dragon Ball Ta Là Songoku

Xuyên qua thành Songoku lập hậu cungTruyện siêu cấp ngựa giống, nên ai không thích thì đừng vào đọc.Bạn nào không thích đọc kiểu tóm...

Vị Diện Xâm Lấn Game

➼ Nổi danh công ty game vị diện công ty game mở ra một cái không biết trò chơi download, mở ra thời gian vẻn vẹn chỉ có năm tiếng, toàn cầu download nhân số đột phá 10 chín vạn người! ☠➼ Ngày thứ hai,...

Trọng Sinh Lâm Động Chi Tung Hoành Vũ Động 66

Sở Thiên,..một cô nhi của thế kỷ 21,từ nhỏ được nhận nuôi ở cô nhi viện,tuy là cô nhi,nhưng Sở Thiên không vì thế mà tự ti hay buông thả,dựa vào thông minh và nổ lực của bản thân,thi đậu đại học,đạt được thủ khoa,trở...

One Piece: Thợ Rèn Huyền Thoại 34

Xuyên qua thế giới One Piece, trở thành một thợ rèn.Cựu vua Hải Tặc Gold.D.Roger mở ra đại hải tặc thời đại, hắn xuất hiện đã kết thúc nó. Đồng thời kết thúc chế độ nô lệ, giải quyết thiên long nhân, khép lại thời...

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống 131

Cảnh giới chia làm :- Phàm cảnh (Lv.1-10)- Hoàng cảnh (Lv.11-20)- Huyền Cảnh (Lv.21-30)- Địa cảnh (Lv.31-40)- Thiên cảnh (Lv.41-50)- Linh cảnh (Lv.51-60)- Thánh cảnh (Lv.61-70)- Thần cảnh (Lv.71-80)- Chí Tôn cảnh (LV.81-90)- Bất Hủ cảnh (Lv.91-99)- Bán bộ Sáng thế cảnh (LV.100)- Vượt qua...

Tây Du Bên Trong Đều Là Gạt Người 46

Trứ danh chuyên gia Tôn Đại Không từ khi đi vào cái thế giới này liền quyết định: Chỉ làm ruộng, không tây hành! Nói đến chơi tâm nhãn, lão Tôn sợ qua ai ? Quyển sách lại danh 《 Tây Du không đáng 》《...

Mới cập nhật