Truyện Dị Giới

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Thiên Hạ Vô Song

Trước kia có một vùng đất hoang vu bị nguyền rủa, cho đến một ngày:Quang Minh giáo hoàng nói: Nơi đó là địa ngục tăm...

Sủng Mị

Nhân vật chính là một vị Hồn sủng sư trẻ tuổi, lúc ban đầu mang theo một con dị biến Nguyệt Quang Hồ chiến đấu...

Siêu Cấp Khí Vận Quang Hoàn Hệ Thống

Xuyên qua Chân Vũ Đại Lục Tần Dũng, trở thành Vân Hải Tông một tên đệ tử tạp dịch, đồng thời phát hiện, chính mình...

Xuyên Việt Từ Dragon Ball bắt đầu

Đây là một cái thông thường mọt game xuyên qua thành « Dragon Ball » bên trong Sôn Gôku cố sự . Mang theo bên...

Có Thể Xuyên Việt Tu Hành Giả

Tác giả bình bình đạm đạm kể chuyện xưa, chư vị thật vui vẻ nhìnCảnh giới: Luyện khí, Tiên Thiên, Nhập Đạo, Kim Đan, Nguyên...

Nam Việt Đế Vương 1.3 k

Đế Long hiện, Huyền Thiên loạn, Thần Ma hàng, Nam Việt khởi!Câu sấm truyền được lưu truyền từ đời này qua đời khác của Nam Việt quốc, đã đến lúc trở thành sự thật!Trần Phong, vừa sinh ra liền có Đế Vương mệnh, được định...

Hokage chi ngân sắc Ác Ma 2.2 k

(quyển sách đã đổi tên là « Hokage chi ngân sắc Vương Tọa » ) Đồng Nhân tiểu thuyết Lâm Phong mê xuyên qua Hokage thế giới, làm quen hệ thống Tinh Linh CC . Dùng Luân Hồi chi nhãn, Tử Thần Zanpakuto! Lấy "Ngân...

Dị giới sủng vật điếm 1.2 k

Mang cá hệ thống qua dị giới bán linh thú P/s : Mong Các bạn bỏ ra khoảng 10s để cảm ơn mỗi chap truyện và thoáng đánh giá "tốt " 1 phát , bảng xếp hạng cvt dựa trên 2 tiêu chí đó ,...

Chư Thiên Tối Cường Bộ Lạc 1.4 k

Một đám Nhân Tộc đại lão tại phía trước bàn lớn tiếng thảo luận. Lý Trần chống cằm nhìn bọn họ, sau đó có chút buồn ngủ ngáp một cái. "Bàn Cổ Đại Thần chết làm sao bây giờ?" Hắn chán đến chết gục ở...

Văn Hóa Chinh Phục Dị Giới 1.9 k

Xuyên qua dị giới, lại phát hiện thế giới này từng bước tiến vào điện khí thời đại, ma pháp từ từ suy thoái, bị người quên đi, vì cứu vớt ma pháp giới, xuyên qua vì một người ma pháp gia tộc người thừa...

Mới cập nhật