Thái Cổ Chí Tôn Thần

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Thái Cổ Chí Tôn Thần

Thái Cổ Chí Tôn Thần

Tác giả:
Vân Trung Tán Bộ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trường Không Vô Kị
Mới nhất:
Chương 1966: Kén (6 ngày trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 28 người đánh giá

Một hơi tạo hóa hỗn độn, chỉ một quyền tan biến trời cao.

Thiếu niên trời cao không cố kỵ, truyền thừa mạnh nhất chí tôn sắp chết ngộ đạo Thập Phương Câu Diệt chi thuật, sáng lập một đoạn thay trời đổi đất truyền kỳ.

Ta dùng nắm tay, thiên hạ vô địch.

Ta dụng binh nhận, cử thế vô song.

Hỏi mênh mông đại địa, ai người chìm nổi?

Đó là kia trời cao không cố kỵ, làm chúng sinh cúi đầu.

--------------
1520c- còn tiếp ...
Vai chính được cái truyền thừa, rồi mới các kiểu phấn đấu thăng cấp, sát phạt quyết đoán, ko não tàn. Có thù tất trả, có mỹ nữ ắt chiếm tiện nghi.