Nghịch Hành Chư Thiên Vạn Giới

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Nghịch Hành Chư Thiên Vạn Giới

Nghịch Hành Chư Thiên Vạn Giới

Tác giả:
Phong Thủy Cư Sĩ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kiếm Tiên Trần Cận Nam
Mới nhất:
Chương 299: Lâm Lôi thức tỉnh (3 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá

Đi ngược chiều Chư Thiên Vạn Giới giới thiệu tóm tắt: luyện võ, mới đầu khó, trung gian khó, càng về sau càng khó.

Võ giả, đỉnh thiên lập địa.

Thiếu niên Tông Sư, một người một súng, đi ngược chiều Chư Thiên, chinh chiến Vạn Giới