Mộc Tiên Truyện

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Mộc Tiên Truyện

Mộc Tiên Truyện

Tác giả:
Đạm Đạm Trúc Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: mới tới
Mới nhất:
Chương 193: Lần thứ nhất giao phong (20 phút trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá

Một sự kiện cũng không hiểu đến tinh thông lên giá phí bao nhiêu năm? Ninh Hinh sống hai đời cũng không biết đáp án;

Từ vừa mới bắt đầu mơ mơ màng màng càng về sau không sợ khó khăn, hướng phía con đường tu tiên mờ mịt như không có phần cuối, tiêu sái mà đi.

Lần nữa sống cả đời, hết thảy đều là khởi đầu mới.

Đây là câu chuyện tu tiên của một nữ tử xuyên không!

- chính thống nữ tử tu tiên văn -