Mộc Tiên Truyện

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Mộc Tiên Truyện

Mộc Tiên Truyện

Tác giả:
Đạm Đạm Trúc Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: mới tới
Mới nhất:
Chương 875: Đưa tới cửa (7 giờ trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 1 người đánh giá

Một việc từ bắt đầu đến tinh thông cần bao nhiêu thời gian? Ninh Hinh sống hai đời cũng không biết đáp án;

Từ vừa mới bắt đầu mơ mơ màng màng càng về sau không sợ khó khăn, hướng phía con đường tu tiên mờ mịt như không có phần cuối, tiêu sái mà đi.

Lần nữa sống cả đời, hết thảy đều là khởi đầu mới.

Đây là câu chuyện tu tiên của một nữ tử xuyên không!

- chính thống nữ tử tu tiên văn -
Truyện nhiều tháng liên tục đứng top trên bảng Nữ tần của Qidian (Khơi điểm).