Minh Hà Truyền Thừa

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Minh Hà Truyền Thừa

Minh Hà Truyền Thừa

Tác giả:
Thủy Bình Diện
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 08: Thuận vị khiêu chiến
Mới nhất:
Chương 51: Canh Lăng Hư (3 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá

Một câu chuyện xưa kể lại một trạch nam nhận được truyền thừa của Minh Hà lão tổ, nhặt được chí bảo Trí Tuệ Chi Môn, chứng đạo trường sinh, danh truyền chư thiên.

Trí Tuệ Chi Môn cho túc chủ vô hạn linh cảm, vô hạn trí tuệ, vô hạn tri thức.

≡ TU VI VÕ ĐẠO
Hậu thiên → Tiên thiên → Tông sư → Đại tông sư → Thiên Nhân → Phá toái hư không.

≡ CÔNG PHÁP
Nhân → Địa → Thiên → Thần (Hạ, trung, thượng phẩm).

≡ CẢNH GIỚI VÕ KỸ
Nhập môn → Tiểu thành → Đại thành → Viên mãn → Ý cảnh.