Mẹ Ta Là Kiếm Tiên

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Mẹ Ta Là Kiếm Tiên

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá

Trần Hiểu đứng ở sân thượng bên trên, nhìn phía dưới biển người mênh mông: "Ngươi nếu là không nhận ta, ta liền từ này nhảy xuống."

Thu nhận học sinh làm lão sư mặt đầy tức giận: "Đây là con cái nhà ai, đem cha mẹ của hắn tìm đến?"

Hồi lâu, Trần Mẫu vội vã chạy tới, đứng ở Trần Hiểu bên người, đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Nếu là không nhận con của ta, hai mẹ con chúng ta liền từ này nhảy xuống."

Mọi người: "..."

Đây là một cái nhân vật chính mẹ, bức nhân vật chính còn "Tiện" cố sự.

Các vị bạn đọc nếu là cảm thấy « mẹ ta đã Kiếm Tiên » cũng không tệ lắm lời nói mời không nên quên hướng ngài QQ Group cùng Vi Bác trong bằng hữu đề cử nha!