Đô Thị Tối Cường Chúa Tể

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Đô Thị Tối Cường Chúa Tể

Đô Thị Tối Cường Chúa Tể

Tác giả:
Tây Qua Suất Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Anh hùng cứu mỹ nhân? Không tồn tại!
Mới nhất:
Chương 1013: Kiếm chủ? (1 giây trước)

Đánh giá

Đã có 121 người đánh giá

Ngươi Binh vương trở về? Thân ngươi cỗ hệ thống? Ngươi Thần Đế trùng sinh... Các ngươi, trang bức có thể. Nhưng, chớ chọc ta!

Vô hạn luân hồi kết thúc, Lăng Vũ thức tỉnh, lấy vô địch tư thái nghiền ép đô thị, băng sơn tổng giám đốc rất lạnh a? Thật xin lỗi, ta so ngươi lạnh hơn!