Comic: Tối Cường Phản Phái

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Comic: Tối Cường Phản Phái

Comic: Tối Cường Phản Phái

Tác giả:
Marvel vương giả
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mới vừa xuyên việt liền bị nội dung cốt truyện giết
Mới nhất:
Chương 970: Eddie Brock: Tương lai Venom! (7 giờ trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 107 người đánh giá

[ phi lô mạng tiếng trung A cấp ký kết tác phẩm: Comic: Tối Cường Phản Phái ] "Làm ngươi ra tay với ta trong nháy mắt, ngươi liền thua."

Nhân vật chính Tô Thánh thu hoạch được Marvel thế giới đỉnh tiêm BUG Protege 'Vô hạn phục chế' 'Vô hạn điệp gia' năng lực kết quả lại ngoài ý muốn xuyên việt đi tới DC thế giới, tất nhiên dạng này vậy liền làm một cái tự do phóng đãng nhân vật phản diện a.

PS1: Điện ảnh manga hỗn hợp bối cảnh

PS2: Uy tín lâu năm tác giả, nhân phẩm cam đoan, ngàn vạn chữ tác phẩm cam đoan.

PS3: Trước kia tác phẩm: [ Marvel: Vương Giả Giáng Lâm ] [ Marvel: Bất Hủ Vương Tọa ]. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, nếu có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

PS4: Nữ sẽ thu hết!!!

PS5: Truyện 100% vào vip, thận trọng khi nhảy!!!

❂❂❂ Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%. Và tốc độ ra chương ko nhanh đc.

❂❂❂ Mỗi ngày max 10c, có thời gian sẽ up thêm 5 - 10c nữa... /go

❂❂❂ Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 3 chương (Buff quá nhiều thì sẽ phân ngày ra bạo... /go)
1 Hỏa Tinh Châu = 1 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương

==== Ngày 10/9 sẽ làm... /go