Anime Hàng Lâm Chi Vô Thượng Đế Vương

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Anime Hàng Lâm Chi Vô Thượng Đế Vương

Anime Hàng Lâm Chi Vô Thượng Đế Vương

Tác giả:
Long Thiên Thần
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mang theo Thần Cấp Đại Hào trọng sinh
Mới nhất:
Chương 405: Đặt tên: Thiên Long Nhân là đần độn Hải Tặc Đoàn (1 tháng trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 10 người đánh giá

bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm anime buông xuống chi vô thượng Đế Vương khi địa cầu tất cả mọi người có thể buông xuống Động Mạn Thế Giới thời điểm...

Khi Long Thiên phát hiện người khác cũng không biết ( Hỏa Ảnh Nhẫn Giả ) ( Hải Tặc Vương ( Thất Long Châu ) thời điểm...

Giờ khắc này, Long Thiên mới biết, hắn chắc chắn có thể thành làm một cái vô thượng Đế Vương, thống trị sở hữu Động Mạn Thế Giới!

. (Bản Cố Sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

❂❂❂ Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%. Và tốc độ ra chương ko nhanh đc. Mỗi ngày 10-20c. Sẽ bạo nếu đc tặng đậu /ngai

❂❂❂ Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 3 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Thất Thải Châu = 3 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Kim Sa Châu = 5 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)